دانلود مقالات رایگان مدیریت- قسمت هفتم

فهرست مقالات

عنوان مقاله : بررسی تأثیر کیفیت خدمات بر وفاداری مشتری (مطالعه موردی هتل‎های چهار و پنج ستاره اصفهان) 
نویسندگان مقاله : سید محسن علامه - ایمانه نکته‎دان 
کلیدواژه‌ها : ‌وفاداری ، کیفیت خدمات ، اعتماد ، رضایتمندی
چکیده‏5,408 دریافت تاکنون
عنوان مقاله : عوامل مؤثر بر عملکرد نیروی ‌فروش با رویکرد دوسطحی 
نویسندگان مقاله : شهریار عزیزی - احمد روستا 
کلیدواژه‌ها : ارتباط ، استقلال ، خودکارآمدی جمعی فروش ، جوّ رقابتی ، شایستگی ، عملکرد ، نظریه چند سطحی
چکیده‏1,281 دریافت تاکنون
عنوان مقاله : تحلیل شاخص‎های ارزیابی رقابتی بودن بازار برق ایران: مطالعه موردی 
نویسندگان مقاله : جعفر رزمی - سید فرید قادری - امین ذکایی آشتیانی 
کلیدواژه‌ها : شاخص‎های رقابتی بودن بازار ، مکان‌یابی ، قدرت بازار ، تجدید ساختار بازار برق ، شاخص‎های رقابتی بازار برق ایران (RSI and HHI)
چکیده‏1,457 دریافت تاکنون
عنوان مقاله : الگوسازی آمیخته ترفیع با رویکرد منطق فازی (مطالعه موردی صنعت باتری خودرو) 
نویسندگان مقاله : مهران رضوانی - سید حمید خداداد حسینی 
کلیدواژه‌ها : انسجام آمیخته ، پویایی آمیخته و صنعت باتری ، آمیخته ترفیع فازی
چکیده‏1,398 دریافت تاکنون
عنوان مقاله : تعهد در روابط سازمان با سازمان مورد مطالعه : شرکت ملی گاز ایران 
نویسندگان مقاله : بهرام رنجبریان - حسین معینی - مرتضی شفیعی - مهدی یزدان شناس 
کلیدواژه‌ها : روابط سازمان با سازمان ، رضایت از نتیجه ، تعهد ، رضایت از تعامل
چکیده‏983 دریافت تاکنون
عنوان مقاله : تأثیر آمیخته بازاریابی سبز بر فرآیند تصمیم‎گیری خرید مصرف‎کنندگان (مطالعه‎ موردی : مصرف‎کنندگان خانگی لامپ کم مصرف شهر رشت) 
نویسندگان مقاله : محمدرحیم رمضانیان - رضا اسماعیل پور - سیده هدیه تندکار 
کلیدواژه‌ها : مصرف‎کننده ، : بازاریابی سبز ، فرآیند تصمیم‎گیری خرید مصرف‎کننده ، آمیخته بازاریابی سبز
چکیده‏5,499 دریافت تاکنون
عنوان مقاله : تأثیر برنامه‌های تشویق صادرات بر عملکرد صادراتی: مطالعه‎ی موردی صنعت برق 
نویسندگان مقاله : طهمورث حسنقلی‌پور - محمود متوسلی - شاپور محمدی - فرشید حسینی 
کلیدواژه‌ها : استراتژی صادرات ، عملکرد صادراتی ، موانع صادارت ، برنامه‌های تشویق صادرات ، انگیزاننده‌های صادرات
چکیده‏1,435 دریافت تاکنون
عنوان مقاله : بررسی جایگاه نظام مدیریت پروژه در برنامه‌ریزی استراتژیک شرکت‎های پیمانکاری عمومی (مطالعه‎ی موردی شرکت بین‌المللی توسعه و مهندسی پارس) 
نویسندگان مقاله : عباس منوریان - فاطمه غزائیان 
کلیدواژه‌ها : مدیریت پروژه ، برنامه‌ریزی استراتژیک ، روش‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه
چکیده‏2,032 دریافت تاکنون
/ 0 نظر / 32 بازدید