دانلود مقالات مدیریت قسمت چهارم

عنوان مقاله : سنجش کیفیت خدمات ادراک شده مشتریان با رویکرد حس‌گری بازار 
نویسندگان مقاله : بهاره اصانلو - سهیلا خدامی 
کلیدواژه‌ها : کیفیت فرآیندی خدمات ، حس‌گری بازار ، کیفیت خدمات ادراک شده. ، کیفیت فنی خدمات ، تصویر ذهنی
چکیده‏255 دریافت تاکنون

عنوان مقاله : بررسی تأثیر عوامل درگیری خرید بر پذیرش تعمیم برند در محصولات با درگیری کم و زیاد 
نویسندگان مقاله : میراحمد امیرشاهی - محمود شیرازی - سمانه پارسا 
کلیدواژه‌ها : درگیری خرید. ، کیفیت ادراک شده ، : تعمیم برند
چکیده‏208 دریافت تاکنون

عنوان مقاله : بررسی تأثیر جهانی شدن بر سیستم خط‌مشی‌گذاری تجاری جمهوری اسلامی ایران 
نویسندگان مقاله : علی اصغر پور عزت - آرین قلی پور - مصباح الهدی باقری - مهدی نداف 
کلیدواژه‌ها : ارتباطات جهانی ، رقابت جهانی ، رفتار خطمشیگذاران. ، حاکمیت جهانی ، خطمشیگذاری تجاری
چکیده‏172 دریافت تاکنون

عنوان مقاله : مدل پیش‌بینی رفتار خرید مجدد مشتریان (مورد مطالعه: شرکت خدمات دهنده اینترنت) 
نویسندگان مقاله : محمد تقی تقوی فرد - مسرت نعمت - محمد علی صنیعی منفرد 
کلیدواژه‌ها : روش حداقل مربعات جزئی ، شاخص خرید مجدد ، مدل‌های رضایتمندی مشتری. ، مدل رفتار خرید مجدد مشتری
چکیده‏234 دریافت تاکنون

عنوان مقاله : بررسی رابطه‌ی بین تصوّر از عناصرمعنابخش برند و شناخت برند، بر اساس مدل ارزش ویژه‌ی برند مبتنی بر مشتری (مطالعه‌ی موردی بانک ملّت) 
نویسندگان مقاله : علی دیواندری - محمد حقیقی - اشکان الهیاری 
کلیدواژه‌ها : عناصر معنا بخش برند. ، مدیریت استراتژیک برند ، معنای برند ، ارزش ویژه‌ی برند مبتنی بر مشتری ، شناخت برند
چکیده‏217 دریافت تاکنون

عنوان مقاله : بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیکی (مطالعه موردی بانک ملت) 
نویسندگان مقاله : عباسعلی رستگار - زهره آقا محمدی 
کلیدواژه‌ها : مفید بودن ، مدل پذیرش تکنولوژی ، کیفیت ارتباط اینترنتی ، : بانکداری الکترونیکی ، سهولت استفاده
چکیده‏297 دریافت تاکنون

عنوان مقاله : ارایه مدلی برای تبیین عوامل مؤثر بر عملکرد برند در صنعت مواد غذایی 
نویسندگان مقاله : شهریار عزیزی - منیژه قره¬چه - وحید ستار 
کلیدواژه‌ها : : عملکرد برند ، یادگیری مبتنی بر بازار. ، نوآوری سازمانی ، قابلیت‌های بازاریابی ، بازارگرایی
چکیده‏265 دریافت تاکنون

عنوان مقاله : ارائه مدلی جهت بررسی عوامل مؤثر بر رفتار خرید ناگهانی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشکده مدیریت دانشگاه تهران) 
نویسندگان مقاله : محسن نظری - امیرحسین قادری عابد 
کلیدواژه‌ها : اقتصاد در حال گذار. ، رفتار مصرف کننده ، عوامل مؤثر بر خرید ناگهانی
چکیده‏310 دریافت تاکنون

/ 0 نظر / 33 بازدید